KHÁCH HÀNG CỦA KIẾN VIỆT

DƯỢC HẬU GIANG PASTEUR ĐÀ LẠT  NHẤT NHẤT ĐẠT VI PHÚ AMVI
VIDIPHA CBF LÀO  OPV AVA NADYPHAR
MEDISUN IMEXPHARM BRV THANH UYÊN MERAP
STELLA BOSTON  PHIL INTER THÀNH NAM  MEDIPLANTEX
UNITED PHARMA  AGIMEXPHARM  AN THIÊN DOMESCO NATURE
SAO THÁI DƯƠNG BRILLIANT  MEKOPHAR MEBIPHAR ADL
PYMEPHARCO VACOPHARM SPM HASAN ROUSSEL
SUNWARD THIÊN NHIÊN VIỆT ASIAPHARMA MEBIPHAR-AUSTRAPHARM TRƯỜNG THỌ 
TIPHARCO MEDOCHEMIE OPC MEYER TRAPHARCO
DƯỢC QUẢNG BÌNH KOREA UNITED PHARMA  BIDIPHAR CHỈ PHẪU THUẬT TRUST PHARMA